Forsiden Konsultasjon Priser Timebestilling Annen informasjon Forholdsregler
Thora-Lisa Brustad Kontakt meg gjerne!
Mob.tlf: +47 995 01 656
E-post: Online skjema
Adresse: Eventyrveien 26
2020 Skedsmokorset

THORA-LISA BRUSTAD MARKETING
Org.nr. 979 453 604

Privatkonsultasjoner i Norge hos Thora-Lisa

AuraTransformasjon ™

En AuraTransformasjon ™ fører til en utvidelse av ens aura og utstråling. Denne bevissthetsutvidelsen medfører over tid mange fordeler på det personlige plan. Kort beskrevet forenes intuisjon med ens handlekraft. Man kan oppleve økt gjennomslagskraft i ens utstråling. Man blir mer livsglad og i bedre stand til å definere seg selv som menneske og til å markere sine grenser i forhold til omverdenen. Auraformidleren jobber i motsetning til de fleste healere med balanseenergi fremfor å jobbe med rent lys. Mange opplever at de når en dyp indre balanse som ikke kan forklares med ord.

Journey / Reisen

En Reise er en vandring i menneskets indre. Den foregår tilnærmet som en samtale, men omfatter hele mennesket på et dypt nivå og etterlater derfor tydelige positive endringer. Den reisende holder øynene lukket for å utelukke ytre inntrykk og for å beholde kontakt med kropp, underbevissthet, følelser og minner. En Reise varer gjennomsnittlig i 2 timer (bortsett fra noen spesialdesignede reiser). Med samtale både før og etter, er det lurt å avsette god tid.

Mange mennesker føler de har fått en ny start i livet etter en Reisen-prosess. Andre blir bevisstgjort egen væremåte som igjen blir utgangspunkt for endret atferd. Noen får bearbeidet gamle traumer og lagt fortiden bak seg. De opplever at de kan se livet med nye øyne.